Aquest curs preten ser una eina per a alumnes de diversitat que els permeti treballar de manera autònoma alhora que es van adquirint els continguts